Privacyverklaring

Disclaimer / copyright

Disclaimer, copyright en privacyverklaring

Deze disclaimer en privacyverklaring zijn van toepassing op de website van Goodsack B.V. De voorwaarden in deze verklaring kunnen onaangekondigd worden aangepast.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie over Goodsack B.V. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Bij het samenstellen en onderhouden van de informatie op onze website nemen we de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. We kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie. We kunnen evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Goodsack B.V. wijst elke aansprakelijkheid voor de inhoud of het gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Links naar websites van derden betekent niet dat Goodsack B.V. de producten, diensten of informatie aanbeveelt. Goodsack B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud of gebruik van de website van derden. Goodsack B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, foto’s en logo’s). Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goodsack B.V of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacyverklaring door uw bezoek aan onze website zijn we in staat om persoonlijke gegevens en uw berichten te bewaren. We zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. We slaan uw gegevens op onze eigen beveiligde server op of op die van een derde partij. We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze eigen doeleinden en combineren deze niet met andere persoonlijke gegevens of gegevens van derden. We verstrekken uw informatie niet aan derden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. 

Goodsack bv logo
Goodsack bv